„Šypsnio klinika“ mokėjimo išsimokėtinai sąlygos:

  • „Šypsnio klinika“ siūlo galimybę atlikti gydymą atsiskaitant dalimis, be palūkanų ir kitų mokesčių (padidinančių galutinę gydymo kainą);
  • visą gydymą finansuoja „Šypsnio klinika“: yra pasirašoma dvišalė paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią įmonė įsipareigoja atlikti gydymą pagal sutartą gydymo planą, o pacientas įsipareigoja mokėti pagal suderintą mokėjimų grafiką.

Pagrindinės finansavimo sąlygos:

    • pirma įmoka – ne mažiau kaip 30 % galutinės sąmatos;
    • likę 70 % dalinami į ne daugiau kaip 18 mėnesių;
    • 0 % pabrangimas.
  • „Šypsnio klinika“ pasilieka sau teisę nesutikti finansuoti be išsamesnio paaiškinimo.